Bear party 9.4. – Vsemetelkovski benefit dogodek za nevidne delavce sveta

 

Tudi Medoti se pridružujemo vsemetlkovskemu benefit dogodku. Ves izkupiček vstopnine tokratnega Bear partija gre za nevidne delavce.

Kdaj: 9. 4. 2011

Kje: AKC Metelkova mesto

Vsemetelkovski-benefit

V današnji Sloveniji, ki se naravnost duši v brezobzirnem in prekernem sistemu, so delavci iz tujine zagotovo najbolj diskriminirana, najbolj izkoriščana skupnost. Ta skupnost se je v nemogočem položaju našla predvsem zaradi dveh vzrokov: a) samega pravnega reda, ki omogoča izkoriščanje v dobesedno sužnjelastniških razmerah, in b) države, ki ne spoštuje več niti minimuma pravne oslombe oziroma ne zagotavlja več minimalnih delavskih pravic: Vse, kar je bilo trudoma pribojevano skoz desetletja delavskega gibanja, danes zveni kot nostalgična puhlica, ki jo je pojedel neoliberalni mrak.

Ena izmed glavnih zahtev Nevidnih delavcev sveta (IWW) meri na ureditev, v kateri delavec ne bo več docela odvisen od svojega gospodarja, mu prepuščen na milost in nemilost, pač pa bo lahko (spet) deloval in ukrepal kot svobodno človeško bitje. Že prej, zlasti pa na nedavnem protestnem shodu IWW pred konzulatom Republike Slovenije v Banja Luki so bile ostro in nedvoumno podane zahteve po takšni spremembi delavske zakonodaje, ki morajo izkoriščanje migrantskega dela preprečile že v osnovi – torej na sistemski ravni. Delavci, aktivisti, aktivistke IWW namreč v opisovanju neznosnih razmer, v katerih so se našli v preteklih mesecih, Slovenijo slikajo identično kot kakšno uborno državo »tretjega sveta«, brezpravno skupnost, v kateri je med izkoriščanjem dovoljeno skorajda vse.

Ponovimo, kakšne so stare-nove zahteve IWW. Delavci migranti naj nemudoma prejmejo socialne pravice, kakršne imajo drugi delavci. Konec velja narediti diskriminaciji, saj delavci migranti plačujejo socialne prispevke za primer brezposelnosti, a do nadomestila zvečine niso upravičeni, ker ga lahko prejmejo le v primeru, ko imajo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji. Ker večina delavcev migrantov tega dovoljenja nima, nadomestila ne prejema. Pravica do bivanja, nadalje, naj ne bo več vezana k dogovoru o delu. Osebno delovno dovoljenje ni uporabno, če mora delavec migrant takoj po izgubi posla zapustiti Slovenijo in nima več časa, da bi si sam poiskal novo delo. Naslednja zahteva se nanaša na eksistenčno krizo, v kateri so delavci. IWW od slovenske politične elite – torej objektivno odgovornih za nastali položaj sistemskega izkoriščanja – zahteva, da ustanovi poseben sklad, iz katerega se črpajo sredstva za poravnavo obveznosti, ki jih imajo delodajalci do delavcev. Država mora – pa čeprav skoz svoj represiven aparat – opraviti svojo osnovno funkcijo in od delodajalcev izterjati denar, ki so ga dolžni delavstvu.

IWW od države Slovenije tudi pričakuje, da bo v okviru razvojne pomoči, ki jo Bosni in Hercegovini namenja za civilno družbo, odprla postavko za financiranje sindikalnih organizacij migrantskih delavcev. Ker so organizacije, ki zastopajo delavce migrante, skrajno šibke tako v Sloveniji kot tudi v Bosni in Hercegovini, jih je treba odločno podpreti. Če ne bi bilo aktivistov, aktivistk, ki žrtvujejo svoj čas in voljo za pomoč pri samoorganizaciji delavcev, bi bili delavci povsem prepuščeni sami sebi.

Ker je regulativa, ki brezkompromisno in brezobzirno pometa z migrantskimi delavci, nevarno blizu regulativi, ki brezkompromisno in brezobzirno upravlja z vsako manjšino, z vsako drugačnostjo, navsazadnje z našo vsakdanjo prekernostjo, z našo prihodnostjo, smo dolžni reagirati. Kruta in samopašna politika, kakršno se gredo delodajalci – in dobro prepredena mreža posrednikov – v spregi z državno zaslombo, lahko očitno čez noč doleti vsakogar. Ne le »njih«. Tudi vas. In nas. Delavci so bili izkoriščani prebrutalno, da bi ta hip verjeli komur koli iz javne uprave, iz strankarsko omejene politike. A bojevati se za svoje pravice – to delavci vsekakor hočejo in si želijo. IWW so edini, ki jih podpirajo, imajo za to pogum, voljo, kredibilnost, znanje, pripravljenost.

AKC Metelkova ostro nasprotuje brezobzirni, izkoriščevalski politiki do delavcev migrantov in odločno podpira zgodovinsko zelo pomembno dejavnost IWW. Za to smo se odločili, da v soboto v vseh svojih javnih prostorih organiziramo benefit – večer s pestrim programom v podporo njihovemu boju. Celoten izkupiček od skupne vsemetelkovske vstopnine, ki bo tisti večer (vsaj) 5.- evrov, je namenjen nadaljnjim aktivnostim IWW.

Več informacij na spletni strani IWW – Nevidni delavci sveta

Vir: IWW in AKC Metelkova mesto